Kennismaken

Het Team

jolandaoudelansinkJolanda Oude Lansink

Organisatie-, teamcoach, trainer, procesbegeleider en sparringpartner 

Mijn uitgangspunt is dat werk en plezier samen kunnen gaan. Veranderen kan vanuit minder gedoe en meer verantwoordelijkheid.

Het is voor mij een uitdaging om alle medewerkers (op alle niveaus binnen een organisatie) tot excellent gedrag te verleiden. Ik werk op maat, vanuit een systematische blik, pragmatisch, doelgericht en heb oog voor mens, proces en resultaat.

Met een rugzak aan theorieën en levenservaring zet ik mezelf in als instrument waarbij ik op een spontane en natuurlijke wijze, gericht op bezieling en persoonlijk leiderschap, mensen bewust maak waar het werkelijk om gaat in hun leven/werk.

Door deze ondersteuning groeit het (zelf)vertrouwen en de ontwikkeling van eigenaarschap, samenwerking en werkplezier, waardoor de kwaliteit tot ongekende hoogte gaat groeien. We bouwen samen een brug terwijl we er overheen lopen.

‘Alleen ga je sneller, in samenwerking kom je verder’

corlubach Cor Lubach

Procesanalist & organisatie-adviseur in de gezondheidszorg en locale overheid 

Ik zie het als mijn missie om het ondersteunende proces zo goed mogelijk aan te sluiten bij het primaire proces.

In de dagelijkse praktijk komt het nogal eens voor dat het ondersteunende proces leading is binnen een organisatie. Hierdoor is er geen evenwicht met het primaire (uitvoerende) proces.

Afhankelijk van de complexiteit van de verandering binnen de organisatie zijn in veel gevallen wijzigingen nodig in de aandachtsgebieden strategie, structuur, systemen, personeel, management en/of cultuur.

Voor organisaties die werken met zelfsturende teams betekent dit, dat veel werkzaamheden (de primaire én ondersteunende activiteiten) bij de teams komen te liggen.

Mijn werkwijze is om het integrale proces (primair en ondersteunend) volgtijdelijk in te richten waarbij het afbreukrisico zoveel mogelijk wordt beperkt en er voldoende mogelijkheden zijn om dit proces adequaat aan te sturen (zie ook www.liqwise.nl).

‘Eenvoud is de essentie van complexiteit’

Samenwerkingspartners


Jaap 2Jaap van der Mei  
www.naarRijnlands.nl
“Mijn bijdrage aan de zorg bestaat uit het helpen van bestuurders die met zelfsturende teams willen gaan werken. Deze omslag is veel meer dan een structuur wijziging. Het gaat bovenal om het omarmen van een fundamenteel andere kijk op organiseren. Zo’n paradigmashift valt niet te implementeren of uit te rollen, maar hoe dan wel? Daar kan ik bestuurders bij helpen.”

 

Henriette 2

 Henriette van Dueren den Hollander  www.nieuwperspectief.net
“De oplossing voor veel vraagstukken op het gebied van samenwerken en persoonlijke effectiviteit is vaak niet harder werken maar meer focusgericht en het juiste perspectief kiezen. Door de dingen te doen die bij jouw kwaliteiten en talenten passen ben je succesvoller. Individuen en teams die hierin investeren, presteren beter. Zij werken vanuit vertrouwen in zichzelf en in elkaar, durven hun kracht en kwetsbaarheid te tonen, zich uit te spreken en hun mening te geven. Zij zijn betrokken en nemen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat; altijd in het belang van het team en de organisatie”.

 

Judith 2

 Judith van Oostrom  www.zinindezaak.nl
“In het vraagstuk zit niet de oplossing. Een gedeeld beeld van de gewenste situatie is essentieel om openingen te creëren. Een gedeeld beeld van het eindresultaat geeft energie en maakt daarmee verandering mogelijk. Voor individuen, teams en organisaties. Het vinden van het eindresultaat is een ontdekkingstocht. Samen op pad gaan om te ontdekken waar een team of organisatie naar toe wil en wat daar voor nodig is. Om zo samen de impact te maken die je wil maken. Wat ik daarin doe? De vragen stellen die er toe doen en soms nog belangrijker er voor zorgen dat de randvoorwaarden er zijn”.

 

Anneke Kruis  www.astro-inzicht.nl
“Wat mij drijft in mijn vak als astroloog is het terugbrengen van astrologie als waardevolle informatiebron in de huidige maatschappij, op mijn invoelende manier. De huidige veranderende tijd, waarin we nu leven, is voor mij een grote uitdaging. De uitdaging die ik zoek in mijn werk heeft te maken met het benoemen en herontdekken van iemands kwaliteiten en passie. Het is nooit te laat om te worden wie je werkelijk bent!”.

 

Lonneke 2 Lonneke Gillebaard  www.bureaubind.nl 
“Eigenaarschap (terug)geven aan professionals. Ervoor zorgen dat ze in vrijheid en vertrouwen kunnen werken. Bij Bureau Bind! zijn we ervan overtuigd dat dat zorgt voor meer geluk en resultaat op de werkvloer. We adviseren organisaties graag over de weg ernaar toe. We coachen daarbij uw medewerkers en teams om meer zelfsturend te worden en zorgen voor een heldere communicatie, naar binnen en naar buiten. Want met onze roots als communicatieprofessionals weten we hoe je communicatie inzet om te verbinden. Lonneke begeleidt organisaties in dit soort transities als veranderadviseur, teamcoach en teamtrainer”.