Diensten

 

 MET ONZE DIENSTEN LEVEREN WE EEN BIJDRAGE AAN:

▶ Organisaties die hun manier van communiceren op een organische wijze willen ontwikkelen;
▶ Doorbreken van patronen, overbruggen van tegenstellingen, stimuleren van creativiteit en het bottom-up in beweging brengen van teams waardoor de organisatie vanuit haar intentie het gewenste doel kan bereiken;
▶ Het aanspreken van talenten, energie en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers;
▶ Het herstellen van veiligheid, vertrouwen, bewustwording en inzicht;
▶ Het vergroten van ondernemerschap bij medewerkers (prestatiegerichtheid);
▶ Het vergroten van procesbeheersing en regelvermogen;
▶ Bezieling, vakmanschap en ambassadeurschap.

Organisatie-  teamcoach

– Verbinden en versterken van formeel, informele zorg en ondersteunde diensten
– Begeleiden en inspireren van de ontwikkeling in gezamelijke verantwoordelijkheid
– Rijnlandsorganiseren (zelfsturing)
– Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ (zelfredzaamheid en eigen kracht)
– Coach de teamcoach

 Trainer

– Organisatie / team in sociaal verband (cultuur, gedrag, talenten,  groepsdynamiek, etc.)
– Organisatie / team in werkverband (ambities, doelen, resultaten, etc.)
– Organisatie / team in zijn context (samenwerken vanuit de intentie, eigenaarschap en grip)
– Intuïtief leiderschap
– De (tijd)winst van samenwerken
– Ondernemend communiceren
– Samenspel met informele zorg
– ‘Teambranding’, je team als merk

Procesbegeleiding

– Waar staan we en waar gaan we voor!
– Mens en organisatie hand in hand
– Intervisie
– Oriëntatie op zelfsturing vanuit het Rijnlands gedachtegoed (willen, weten en kunnen)
– Inspiratie bijeenkomsten

Procesanalyse

– 20% besparen door procesoptimalistatie en communicatieverbetering
– Risico’s uitsluiten door procesmonitoring
– Complexe administratieve processen vereenvoudigen door naar het integrale proces te kijken
– Volgtijdelijke afhandeling van activiteiten binnen bestaande processen (zie ook www.liqwise.nl)

Sparringpartner

ProSam draagt geregeld haar steentje bij als sparringpartner voor ontwikkelingsvraagstukken en samenwerkingstrajecten. Door onbevangen te luisteren wat bestuurders en managers bezighoudt en beweegt gaan we daar in alle vertrouwelijkheid met u over in gesprek. We stellen kritische vragen, geven feedback op wat we horen, zien en ervaren en en stellen ter overweging zonodig alternatieven voor.

 


CRKBO gecertificeerd

CRKBO

Contact

Jolanda Oude Lansink
T. 06 42 41 96 24
E. joudelansink@pro-sam.nl

Cor Lubach
T. 06 53 57 86 11
E. clubach@pro-sam.nl

CRKBO gecertificeerd

CRKBO